Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Start Wieści Z ostatnich dni Nowi parlamentarzyści

Nowi parlamentarzyści

Poniżej znajdują się sylwetki osób, które będą reprezentować nas w parlamencie i zostali wybrani z okręgu siedlecko-ostrołęckiego. Kto będzie parlamentarzystą pierwszy raz? Kto już od wielu lat zasiada w ławach sejmowych?

POSŁOWIE:
 
Marian Piłka (PiS)

Zasiądzie w ławie poselskiej już na czwartą kadencję. Dotychczas
w Sejmie pracował w komisjach: Rolnictwa, Finansów, Spraw Zagranicznych, Łączności z Polakami i Regulaminowej. Był posłem ZChN, a następnie AWS.
Wiek - 51 lat. Urodził się w Trąbkach, gm. Pilawa w powiecie garwolińskim. Tam też mieszka z żoną i córeczką Olą. Jest właścicielem ponad pięciohektarowego gospodarstwa rolnego. Z wykształcenia historyk. Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz stosunki gospodarcze na Georgetown University
w Waszyngtonie.
Już w latach 70. włączył się w działalność opozycyjną - Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Młodej Polski i akcje pomocy represjonowanym robotnikom Radomia. Aresztowany i więziony.
Od wielu lat chętnie publikuje w prasie katolickiej, a wcześniej - opozycyjnej i emigracyjnej. Założyciel i przez cztery lata prezes ZChN. (rez)
 
Arkadiusz Czartoryski (PiS)

Od dwóch lat zajmuje stanowisko wicemarszałka Województwa Mazowieckiego. W latach 1998-2002 był prezydentem Ostrołęki. Wcześniej był dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce i radnym miejskim. Po studiach, przez kilka lat, uczył młodzież historii w ostrołęckich liceach.
Wielokrotnie akcentował, że jest silnie związany z Ostrołęką, gdzie się urodził i wrócił po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tu założył rodzinę i pełnił urząd prezydenta miasta. Aktywny społecznik. Choć robi błyskotliwą karierę polityczną, nadal jest np. aktywnym członkiem Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka. W jego żyłach płynie „błękitna” krew - jest potomkiem magnackiego rodu Czartoryskich, którego początek dał rycerz Mikołaj herbu Lubin. W miejscowości Czateria pod Ostrołęką ród Czartoryskich osiedlił książę mazowiecki, Konrad III.
Poseł elekt ma 39 lat. Wraz z żoną Hanną wychowuje córkę Natalię. (rez)
 
Krzysztof Tchórzewski (PiS)

Pierwszy siedlczanin, który po raz trzeci zasiądzie w ławach poselskich. Urodził się w Rzążewie, gm. Zbuczyn. Wiek 55 lat. Żonaty. Wraz z żoną Teresą wychował czterech synów. Mieszkaniec Siedlec. Wieloletni pracownik PKP. W 1980 r. aktywnie włączył się w ruch „Solidarności”. Rok później, tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, został przewodniczącym Oddziału Siedleckiego NSZZ „Solidarność”.
W 1990 roku objął stanowisko wojewody siedleckiego. Był posłem na Sejm w latach 1991-93 z listy Porozumienia Centrum. Pełnił wówczas funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz przewodniczył Podkomisji Transportu.
Na Wiejską, z mandatem poselskim klubu powrócił w 1997 roku. Wówczas startował z ramienia AWS. Przez cztery lata był nie tylko posłem Ziemi Siedleckiej, ale także Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu.
Od 2002 roku pracuje w spółce PKP-Energetyka na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od trzech lat zasiada w Sejmiku Mazowieckim. (rez)
 
Henryk Kowalczyk (PiS)

Wójt gminy Winnica w powiecie pułtuskim. Zajmuje to stanowisko od 15 lat, z roczną przerwą, gdy w 1998 roku przez 10 miesięcy był ostatnim wojewodą ciechanowskim. W latach 1999-2002 był radnym województwa mazowieckiego.
Urodził się w Żabiance, gmina Trojanów. Wiek – 49 lat. Ukończył Wydział Matematyczny na Uniwersytecie Warszawskim. Od 26 lat, wraz z żoną Hanną, mieszka w Galądkowie, gm. Winnica. Mają czworo dzieci: Renata ukończyła germanistykę, Grzegorz i Adam - studiują na Politechnice Warszawskiej, Paweł uczy się w LO w Pułtusku.
Niewątpliwym sukcesem Henryka Kowalczyka jest fakt, że gmina, którą zarządza, czterokrotnie znalazła się w „Złotej Setce Samorządów” – rankingu najlepszych gmin wg dziennika „Rzeczpospolita”.
Dwukrotnie (w 1993 i 1997 r.) startował w wyborach parlamentarnych. Jest aktywnym członkiem Akcji Katolickiej. Wraz z żoną należą do Oazy Rodzin. (rez)
 
Grzegorz Skwierczyński („Samoobrona”)

Urodził się w 1974. Zodiakalny Lew. Mieszka w Rzążewie (gm. Zbuczyn). Działalność społeczną rozpoczął w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, gdzie od szeregowego członka dotarł do funkcji prezesa Zarządu Diecezjalnego w Siedlcach oraz wiceprzewodniczącego Rady Krajowej. Charakteryzuje się niespożytą energią, którą - nim trafił do polityki - starał się zużywać przy organizacji festiwali piosenki religijnej, w piłce nożnej jako wiceprzewodniczący Zarządu OZPN w Siedlcach czy menadżer LKS „Wektra Dziewule”. W latach 1996-2000 pracował w „Nowym Echu Podlasia”, a przez pewien czas piastował tam funkcję zastępcy redaktora naczelnego.
W barwach „Samoobrony” występuje od chwili, gdy w 2001 roku został liderem młodzieżówki tej partii oraz dyrektorem biura poselsko-senatorskiego w Siedlcach. Po awansie w partyjnej hierarchii pracuje w warszawskiej centrali „Samoobrony” i kieruje redakcją miesięcznika „Samoobrona na Mazowszu”. Jest też radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Studiował zaocznie prawo na KUL.
G. Skwierczyński twierdzi, że tak jak A. Lepper z natury jest wrażliwy na potrzeby innych i konsekwentny w działaniach. Niedawno ożenił się, dzieci jeszcze nie ma. W wolnych chwilach sięga po ambitniejszą literaturę, ogląda filmy, lubi też pływać kajakiem. (pgl)
 
Krzysztof Filipek („Samoobrona”)

Do Sejmu po raz drugi wybrany z listy „Samoobrony”. W minionych wyborach uzyskał najlepszy wynik w okręgu siedlecko-otrołęckim.
Poseł K. Filipek ma 44 lata. Urodził się w Węgrowie. Obecnie mieszka w Międzylesiu. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Liceum Ekonomiczne. W zawodzie księgowego nigdy jednak nie pracował. Przed zdobyciem po raz pierwszy mandatu posła zajmował się prowadzeniem własnego biznesu.
Działalność społeczną i polityczną rozpoczął w latach 90. w szeregach Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona”. Był to efekt obserwowania rzeczywistości, a szczególnie przekształceń w gospodarce, z którymi nie godził się i pragnął czynnie włączyć się w proces pozytywnych przemian.
W 1999 rozpoczął działalność w nowo powołanej partii „Samoobrona”. Jej członkowie zawierzyli mu wybierając K. Filipka najpierw na szefa „Samoobrony” na Mazowszu, a następnie obdarzając funkcją wiceprzewodniczącego tej partii w Polsce. Sam K. Filipek dumnie ogłaszał podczas kampanii wyborczej, że jest zastępcą Andrzeja Leppera.
W Sejmie minionej kadencji poseł Filipek był przewodniczącym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Twierdzi, że ochrona środowiska naturalnego to jedna z największych jego pasji, a kontakt z naturą to jedno z niespełniających się ostatnio marzeń.
K. Filipek jest żonaty, ma trzech synów. Gdyby miał więcej wolnego czasu, chętnie zaszyłby się w leśnej głuszy albo wybrał się nad wodę. (pgl)
 
Jarosław Kalinowski (PSL)

Ma 43 lata, urodził się w Wyszkowie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - z zawodu rolnik; posiada 28-hektarowe gospodarstwo rolne, które z racji zamiłowania do polityki i działalności społecznej przeważnie prowadzą członkowie najbliższej rodziny.
Zamiłowanie do działalności społecznej w szeregach ludowców J. Kalinowski odziedziczył po dziadku i ojcu. Zaczął od udzielania się w ZMW. Był też wójtem gminy Somianka. W 1993 r. został posłem i wiceprezesem Rady Ministrów. Piastował też urząd Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a później Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poselski mandat zdobywał też w 1997 i 2001 r., a w 1998 r. dodatkowo mandat radnego województwa mazowieckiego. Teraz ponownie został posłem.
Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 1997 r. do 2000 r. pełnił funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ubiegłym roku powrócił do centrali swej partii na fotel przewodniczącego Rady Naczelnej.
Jest żonaty, ma trzech synów i dwie córki. Twierdzi, że sprawdza się „jako ojciec rodziny, bo budował dom i posadził wiele drzew”. Lubi muzykę poważną, ludową i folk. Czyta książki. Interesuje się historią i makroekonomią. (pgl)
 
Marek Sawicki (PSL)

Urodził się w 1958 r.
w Sawicach w powie-cie sokołowskim.
Z wykształcenia rolnik - studia ukończył na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W tej uczelni przez trzy lata po studiach M. Sawicki pracował także naukowo.
Później dość często zmieniał miejsca pracy poznając gospodarkę polską z różnych stron: był pracownikiem sokołowskiej cukrowni, uczył w Technikum Rolniczym w Sokołowie Podlaskim, a w końcu zaczął pracę w Urzędzie Gminy Repki, gdzie w 1990 roku został wybrany radnym i wójtem. Stanowisko wójta piastował przez 6 lat, wygrywając w międzyczasie wybory parlamentarne w 1993 roku. Od tamtego czasu nieprzerwanie reprezentuje w Sejmie barwy PSL.
W 1996 roku fotel wójta M. Sawicki zamienił na fotel wiceministra łączności - pełnomocnika rządu ds. telefonizacji wsi. Swoją aktywność społeczną poseł Sawicki realizuje także w stowarzyszeniu OSP RP, którego aktywnym członkiem jest od 1985 r. Od 1997 roku do 2003 r. M. Sawicki był wiceprezesem PSL.
Jest żonaty. Ma troje dzieci: dwie córki (jedna kończy studia na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, druga jest gimnazjalistką) i syna (studiuje weterynarię). Hobby posła to biologia. Może tę wiedzę stosować w praktyce, ponieważ prowadzi 30 - hektarowe gospodarstwo przejęte po rodzicach. (pgl)
 
Robert Ambroziewicz (PO)

Od urodzenia siedlczanin. W okresie szkoły średniej wyczynowo uprawiał lekkoatletykę, był biegaczem WLKS. Zamierzał nawet studiować na AWF, lecz w kontynuacji kariery sportowej przeszkodziła mu poważna kontuzja. Na szczęście oprócz sportu R. Ambroziewicz miał jeszcze inne zainteresowania. Studiował zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych w Warszawie i na siedleckiej Akademii Podlaskiej.
Działalnością społeczną i polityczną zainteresował się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wówczas związał się z grupą konserwatywnie nastawionej młodzieży działając w jednej z młodzieżówek partii prawicowych.
Do PO trafił za namową kolegi, który zasugerował mu start w wyborach parlamentarnych w 2001 roku w ramach Bloku Senat 2001. Co prawda do Senatu nie dostał się, ale dzięki poparciu, jakie uzyskał, wyrósł na młodego lidera PO w Siedlcach. Po roku bez trudu zdobył mandat radnego Rady Miasta i, jak twierdzi, chciał nawet zostać prezydentem Siedlec. Powierzono mu jednak urząd wiceprezydenta, który piastuje do dziś, choć są to zapewne ostatnie chwile w Siedlcach. Przed R. Ambroziewiczem otwarła się bowiem droga kariery parlamentarnej.
Prywatnie jest kawalerem. W wolnych chwilach czyta książki z ekonomii. Nie stroni od dobrej literatury. Uwielbia sport. (pgl)
 
Czesław Mroczek (PO)

Mńszczanin, chociaż na świat w 1964 r. przyszedł w Kałuszynie. Zodiakalny Rak. Jest człowiekiem czynu, który jednocześnie podąża w kilku kierunkach, czego dowodem jest chociażby jego wykształcenie. Cz. Mroczek ukończył studia zdobywając tytuł mgr. inż. elektryka na Politechnice Warszawskiej oraz mgr. prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów związał się z administracją publiczną podejmując w niej pracę. Początkowo był kierownikiem Urzędu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, a od dwóch kadencji wybierany jest na starostę powiatu mińskiego.
Od lat 80. zaangażowany w działalność opozycyjną. W latach 90. był wiceprzewodniczącym Rejonowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W pierwszych wyborach samorządowych wystąpił pod sztandarem AWS, natomiast w ostatnich był członkiem Wspólnoty Samorządowej „RAZEM”.
W PO działa od wiosny 2004 r.
Cz. Mroczek jest żonaty. Dzieci nie posiada. W domu lubi sięgać po literaturę piękną. Jak to Rak, nie może jednak obyć się bez ruchu, dlatego wolne chwile spędza także na powietrzu czynnie zażywając rekreacji. Szczególnie upodobał sobie jazdę na rowerze i bieganie. Może więc, nim trafi na 4 lata do Warszawy, ktoś z wyborców spotka go w weekend w dresie na przedmieściach Mińska Mazowieckiego? (pgl)
 
Bogusław Kowalski (LPR)
Mandat posła uzyskał startując z pierwszego miejsca listy Ligi Polskich Rodzin. Warto dodać, że piastuje jedyny mandat, jaki w okręgu przypadł w udziale LPR.
Ma 41 lat. Urodził się w miejscowości Mircze (ok. 1 tys. mieszk., 15 km na południe od Hrubieszowa). Od ostatnich wyborów samorządowych piastuje funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. Studia wyższe ukończył na Wydziale Historycznym, a doktorat uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo pracował w Zakładzie Naukowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Był też dziennikarzem „Nowego Świata” i redaktorem tygodnika „Myśl Polska”. Pracował także w Radio Niepokalanów, a w 1995 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego komitetu wyborczego Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
B. Kowalski od początku lat 80. jest związany ze środowiskiem katolickim i narodowym. Był prezesem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego. Współzałożyciel Ligi Polskich Rodzin.
Jest żonaty, ma troje dzieci. Jego hobby to historia. Lubi też podróżować. (pgl)
 
Stanisława Prządka (SLD)

Pochodzi z Karczmisk, gdzie urodziła się w 1943 r., zodiakalny Byk. Studia ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, chociaż pierwszą pracę zawodową rozpoczęła w oświacie i to ponoć jako nauczyciel... muzyki! S. Prządka odbyła też aplikację sędziowską i zdała egzamin otrzymując nominację na sędziego Sądu Rodzinnego. Jednak w tym czasie fascynowała ją oprócz prawa także gospodarka, a szczególnie finanse. Do wygranej w wyborach parlamentarnych w 2001 r. piastowała stanowisko dyrektora garwolińskiego Oddziału Banku PKO SA. Przełożeni uważali ją za bardzo dobrego menadżera, także w skali kraju.
Związała się z lewicą i SLD, ponieważ odpowiadają jej idee tej partii, a szczególnie chęć ulżenia losowi niskich warstw społecznych. S. Prządka jako posłanka, po cichu, bez rozgłosu organizowała różnoraką pomoc dla dzieci, dla szkół, rolników i innych mieszkańców powiatu - od dożywiania uczniów, poprzez wyposażanie sal komputerowych aż na szkoleniach zawodowych dla mieszkańców wsi i budowie obwodnicy Garwolina kończąc. Reelekcja do Sejmu w czasach, gdy SLD znacznie straciło w Polsce poparcie, to efekt jej osobistych, dobrych kontaktów z wyborcami.
S. Prządka w swej działalności nie dzieli ludzi na lepszych z prawicy i gorszych z lewicy i na odwrót. To jej polityczne credo.
Mężatka, ma dorosłe dzieci. Bardzo lubi przebywać ze swymi wnuczkami. Mimo masy obowiązków poselskich, dba o dom starając się zachować w nim rodzinne ciepło. (pgl)

SENATOROWIE:

 
Henryk Górski (PiS)

Wójt gminy Korytnica w powiecie węgrowskim. Od 15 lat kieruje gminnym samorządem, stawiając przede wszystkim na inwestycje oświatowe, drogowe, wodociągowe oraz ochronę środowiska.
Wiek – 56 lat. Inżynier rolnik, absolwent SGGW-AR w Warszawie. Urodzony w podwęgrowskiej wsi Górki Grubaki. Nieprzerwanie związany z wsią. Prowadzi gospodarstwo rolne, które objął po rodzicach. Na stałe mieszka na wsi.
W latach 90. był związany z postsolidarnościowymi ugrupowaniami, m.in. z Porozumieniem Centrum. W tym roku walczył o mandat senatorski po raz drugi. Pierwszy raz startował do Senatu w 1993 roku z listy PC.
Żonaty. Troje dzieci. Dwóch synów i córka. Wszyscy studiują.
Henryk Górski interesuje się sportem oraz historią Polski i regionu. (rez)
 
Andrzej Kawecki (PiS)

Warszawski adwokat. Wiek – 60 lat. Urodzony w Warszawie. Obecnie mieszka w najmłodszej dzielnicy stolicy – w Wesołej. Jego żona jest nauczycielem akademickim.
Andrzej Kawecki znany jest z szeregu procesów cywilnych i karnych, w których stroną byli księża lub Kościół katolicki. Ostatnio A. Kawecki był pełnomocnikiem prawnym księdza Henryka Jankowskiego, podczas toczącego się śledztwa w sprawie rzekomego molestowania seksualnego. Doprowadził on również do uzyskania przez Kościół prawa własności terenu pod Ossowem – miejsca historycznej bitwy i Cudu nad Wisłą. Jest kandydatem wicemarszałka Sejmu na sędziego Sądu Najwyższego. Zaangażowany w prace Wyborczego Sztabu Prezydenckiego Lecha Kaczyńskiego.
Współtworzył „Solidarność”, inicjując powołanie komisji „S” w warszawskiej prokuraturze. Był członkiem warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, doradcą ówczesnej Komisji Interwencji i Mediacji oraz szefem Biura Interwencji Krajowego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie.
W wyborach startował z listy PiS jako sympatyk tej partii. Podczas kampanii zapewniał wyborców, iż w swoim biurze zapewni natychmiastową i na najwyższym poziomie pomoc prawną w każdej sprawie. (rez)
 
Waldemar Kraska (LPR)

Ma 42 lata. Urodził się w Kosowie Lackim i dotąd mieszka w tym malowniczo położonym miasteczku powiatu sokołowskiego. Gdy zapytać o Waldemara Kraskę w jego rodzinnym Kosowie, ludzie nie omieszkają dodać, że jest synem wieloletniego dyrektora miejscowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, człowieka powszechnie tu szanowanego.
Waldemar Kraska jest lekarzem chirurgiem. Od 16 lat pracuje w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, ostatnio na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Przed niespełna dwoma miesiącami objął też stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ RM „MediTrans” w Siedlcach.
Członek Ligi Polskich Rodzin. Nie pełni jednak w tej partii żadnych funkcji.
Do parlamentu startował po raz pierwszy. Obecny w lokalnym życiu społeczno-politycznym. Od trzech lat jest radnym powiatowym z listy lokalnego, prawicowego komitetu „Rodzina i Prawo”. Jego kampania była nader skromna, skierowana do środowisk prawicowych. Dotąd znany przede wszystkim w powiecie sokołowskim.
Wraz z żoną wychowuje dwóch nastoletnich synów: Marcina i Mateusza. Jego hobby to pielęgnacja ogrodu i motoryzacja. (rez)

Artykuł pochodzi ze strony Tygodnika Siedleckiego - opublikowany za zgodą TS

 
dane dostarcza: remontuj .pl
dane dostarcza: niania .pl
Wtorek,
16 Lipiec 2019
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
AddThis Social Bookmark Button
Komunikacja
Współpraca medialna:
Tygodnik Siedlecki
Podlasie24.pl
Życie Siedleckie
Ogloszeniowa
Przekaz 1% podatku

Statystyka wyświetleń strony od 28.12.2004:

Dziś:7170
Wczoraj:11876
Ten tydzień:19046
Wszystkich:25112849