Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Start Prezentacja

Prezentacja miasta

Siedlce leżą we wschodniej części województwa mazowieckiego na tradycyjnym, międzynarodowym szlaku biegnącym z Paryża przez Berlin, Warszawę do Moskwy. Wiodąca przez nie międzynarodowa linia kolejowa łączy wschód i zachód Europy. Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych, w odległości po 90 km od Warszawy i od granicy z Białorusią, jest szansą na umocnienie roli miasta jako regionalnego ośrodka gospodarczego i kulturalno-oświatowego dla wschodniej części województwa mazowieckiego.

Siedlce, miasto na prawach powiatu od 1999r., są ośrodkiem przemysłu metalowego, samochodowego i dziewiarskiego. Wiele firm działa w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, czemu sprzyja położenie miasta na terenach o charakterze rolniczym.

Prywatne przedsiębiorstwa budowlane zmieniają na korzyść dotychczasową zabudowę miasta. Coraz więcej małych firm podejmuje działalność w stale rozwijającym się sektorze usług.
Dwa duże przedsiębiorstwa są notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych: Siedleckie Zakłady Drobiarskie DROSED S.A. i Mostostal Siedlce S.A. Zagraniczne przedsiębiorstwa, posiadające w Siedlcach swoje oddziały, to: Cargill – amerykański producent pasz, polsko-amerykańska spółka Valmont Polska - producent słupów i masztów oświetleniowych, Shell – międzynarodowy koncern paliwowy, sieci handlowe (Massa, Nomi, Globi) oraz wiele małych spółek joint venture.

Wśród zalet gospodarki Siedlec najważniejsze to duże zróżnicowanie firm pod względem wielkości i branż, wysoki odsetek przedsiębiorstw prywatnych i ich elastyczność w dostosowywaniu się do wymagań rynku.
O przedsiębiorczości mieszkańców świadczy liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON. Na dzień 31 grudnia 2001r. były to 7.983 przedsiębiorstwa, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło 105 firm. Ponad 90% stanowiły firmy małe, zatrudniające do 9 osób.

Klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości tworzy sieć instytucji wspomagających biznes. W mieście funkcjonują przedstawicielstwa i oddziały 15 różnych banków i 10 różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Aktywnie działa Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", która co roku organizuje szereg imprez promujących lokalne przedsiębiorstwa. Oddział Urzędu Celnego ułatwia obsługę transakcji zagranicznych.

Strategia rozwoju do 2010r. wytycza pożądane kierunki rozwoju miasta jako ośrodka gospodarczego o znaczeniu regionalnym. Podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju jest uruchomienie mechanizmów sprzyjających jego zdynamizowaniu.
Zgodnie z celami wytyczonymi w Strategii, Siedlce będą rozwijały się zgodnie z zasadami nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Podejmowane będą działania służące podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz kontynuacji trwałego i zrównoważonego rozwoju istniejącej oraz nowej przedsiębiorczości.
Wysoką dynamikę wzrostu i zwiększenie konkurencyjności zapewni wdrożenie mechanizmów adaptacji systemu innowacyjnego oraz rozwoju sektora usług, szczególnie tych, które wymagają wysokich kwalifikacji.

Aktywna polityka władz miasta, promocja lokalnej gospodarki i firm na forum krajowym i międzynarodowym, oraz transfer nowych technologii i rozwiązań - to podstawy tworzenia przez miasto sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, inwestycji krajowych i zagranicznych.
Aspiracją mieszkańców i lokalnych władz jest utrzymanie roli Siedlec jako regionalnego centrum usługowo-administracyjnego i edukacyjnego dla wschodniego Mazowsza. Położenie na terenach o charakterze rolniczym implikuje świadczenie szeroko rozumianych usług dla rolnictwa.
Siedlce, jako ośrodek edukacyjny, tworzą warunki sprzyjające powstawaniu instytucji opracowujących i wprowadzających nowe technologie w rolnictwie. Dwie wyższe uczelnie, Akademia Podlaska i filia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, umożliwiają zdobycie wyższego wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.
Podlaska Szkoła Artystyczna, Szkoła Muzyczna, liczne kluby i ośrodki stwarzają możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań.

Ok. 97% zakładów w Siedlcach stanowią firmy prywatne. Wiele z nich posiada wolne tereny, budynki lub hale, w których, po niewielkich adaptacjach, można prowadzić działalność produkcyjną lub usługową. Obiekty z reguły posiadają wszystkie media, a właściciele są zainteresowani ich zbyciem bądź wydzierżawieniem na przystępnych warunkach.
Referat Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Siedlcach dysponuje dokładnymi informacjami o możliwościach inwestowania (tel./fax 0 prefiks 25 6322374, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Rozwój infrastruktury technicznej stymuluje rozwój ekonomiczny. Wybudowanie autostrady Świecko - Terespol, która ma biec przez południowy fragment miasta, będzie kolejnym impulsem dla jego rozwoju. „Szybka kolej”, która będzie przebiegała przez Siedlce otworzy nowe perspektywy dla podejmowania działalności gospodarczej. Położenie w pobliżu przecięcia dwóch planowanych autostrad (północ-południe i wschód-zachód) stwarza dogodne warunki dla utworzenia w Siedlcach centrum logistycznego dla wschodniej części kraju.

ATUTY MIASTA

  • dogodne położenie geograficzne, rozwinięta infrastruktura i przyjazny inwestorom klimat
  • dobre połączenia drogowe i kolejowe z całym krajem
  • rosnąca siła nabywcza lokalnego ponad 76-tysięcznego rynku konsumentów oraz otaczającego 80-tysięcznego rynku starostwa siedleckiego
  • dogodne połączenia drogowe i kolejowe z całym krajem i rozwijającymi się rynkami wschodnimi
  • ośrodek gospodarczy, oświatowy i kulturalny położony w pobliżu dynamicznego rynku warszawskiego i rozwijającego się rynku wschodniego
  • lokalne centrum przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego, ośrodek przemysłu metalowego, narzędziowego i dziewiarskiego
  • firmy prywatne stanowią 97% ogółu siedleckich przedsiębiorstw
  • atrakcyjne miejsce do inwestowania na korzystnych warunkach
  • ośrodek szkolnictwa akademickiego

Poprawiony (poniedziałek, 03 stycznia 2005 10:54)

 
dane dostarcza: remontuj .pl
dane dostarcza: niania .pl
Sobota,
18 Styczeń 2020
Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
AddThis Social Bookmark Button
Komunikacja
Współpraca medialna:
Tygodnik Siedlecki
Podlasie24.pl
Życie Siedleckie
Ogloszeniowa
Przekaz 1% podatku

Statystyka wyświetleń strony od 28.12.2004:

Dziś:1316
Wczoraj:6902
Ten tydzień:25001
Wszystkich:26769251