Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Start Archiwum

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_1mlody.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_1mlody.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_1habemus.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_1habemus.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_ppwysz.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_ppwysz.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_1lotnisko.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_1lotnisko.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_1zyd.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_1zyd.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://papiez.pap.com.pl/images/foto_1rece.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Warning: copy(http://info.siedlce.pl/images/foto_1rece.jpg) [function.copy]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/crdsixeh/www/info/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 658

Jan Paweł II - papież przełomu tysiącleci

Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przeczuł jego duchowny opiekun i przewodnik w czasach wczesnej młodości, kardynał Adam Sapieha. Metropolita krakowski nie zgodził się, gdy Wojtyła powrócił z dwuletnich studiów w Rzymie, aby młody ksiądz wstąpił do zakonu. Powiedział wtedy: "będzie bardziej przydatny w kurii". I dodał: "A potem, dla Kościoła Powszechnego".

Był jeszcze jeden człowiek, który przewidział wybór Wojtyły na papieża. W miesiąc po wyborze na papieża i na trzy dni przed swoją śmiercią, poprzednik papieża Wojtyły Jan Paweł I, powiedział podczas rozmowy przy śniadaniu: bardziej godny wyboru był ten, co siedział naprzeciw mnie na konklawe. To był właśnie kardynał Wojtyła, arcybiskup krakowski.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niedaleko Oświęcimia, w rodzinie b. oficera, który został urzędnikiem, z rodziców Karola i Emilii z Kaczorowskich.

Ma zaledwie dziesięć lat, gdy umiera mu matka. Po uzyskaniu matury w wadowickim liceum przenosi się z ojcem do Krakowa i podejmuje studia na Polonistyce UJ. Wybucha wojna, okupant zamyka uniwersytet. Od 1940 r Karol zaczyna pracować w kamieniołomach Zakładów chemicznych "Solvay" w Zakrzówku, a następnie w tych samych zakładach w Borku Falęckim pod Krakowem.

Wspomnieniem tego okresu jest jeden z jego pierwszych utworów literackich "Kamień i bezmiar", podpisany pseudonimem Andrzej Jawień. W 1941 r umiera ojciec Karola.

Podczas okupacji Karol Wojtyła jest współorganizatorem konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie, jego aktorem i jednym z pierwszych reżyserów. W 1942 r. wstępuje do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując jednocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym UJ.

1 listopada 1946 r otrzymuje święcenia kapłańskie.

Po powrocie do kraju ze studiów w Rzymie w 1948 r., zostaje wikariuszem parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a po roku - w parafii Św. Floriana w Krakowie. Przygotowuje jednocześnie pracę doktorską "Problem wiary w pismach Św. Jana od Krzyża". W pięć lat później habilituje się na Wydziale Teologicznym UJ.

W wieku 38 lat otrzymuje sakrę biskupią od Piusa XII i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Od 13 stycznia 1964 r. jest ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 r. otrzymuje kapelusz kardynalski.

W 1969 r. zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Jednocześnie zostaje członkiem trzech watykańskich kongregacji, m.in. Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Czynnie uczestniczy w Soborze Watykańskim II, na którym w październiku 1969 r. przedstawia projekt dokumentu "II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie".

Udział w Vaticanum II i liczne zagraniczne podróże, jakie odbywa, sprawiają, że gdy w październiku 1978 r. zbiera się konklawe, kardynał Wojtyła jest już osobistością znaną w Kolegium Kardynalskim. Wśród "papabili", ale wśród mało prawdopodobnych kandydatów do papiestwa, wymienia go jednak tylko tygodnik "Time".

Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową szybko odegrał ogromną rolę w przyspieszeniu przemian, jakie zaczynały się w krajach pozostających w orbicie dominacji ZSRR. Zdaniem wszystkich biografów papieża, przyspieszył on przede wszystkim proces dojrzewania świadomości własnej mocy sprawczej społeczeństwa wśród rodaków papieża.

Nawet politycy o największej wyobraźni, a zresztą i sam papież, nie przewidywali, że wyzwolenie się Polski z bloku radzieckiego może być realne.

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi ! Tej ziemi !" Te odważne słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas pierwszej wizyty w Warszawie okazały się jednak prorocze.

Żydowski przyjaciel i kolega z drużyny piłkarskiej w Liceum w Wadowicach Jerzy Kluger, który ocalał z holokaustu i do dziś utrzymuje przyjacielskie, bliskie kontakty z papieżem, napisał o nim: "Był niezwykłym typem człowieka. Pierwszy w szkole, pierwszy w teatrze, we wszystkim. Gdyby poszedł do General Motors, zostałby prezesem".

Jako papież Karol Wojtyła nie zawdzięcza jednak swej wielkości pragmatyzmowi. Przez wszystkie lata długiego pontyfikatu, najdłuższego w XX wieku, podejmował wszystkie wyzwania współczesności. Bronił straconych spraw, czyniąc to wielekroć wbrew kurii rzymskiej, wbrew wielu członkom Kolegium Kardynalskiego, którzy w olbrzymiej większości pochodzą z jego nominacji.

Jako pierwszy poszedł modlić się do synagogi, najpierw jako arcybiskup Krakowa, potem jako biskup Rzymu. Odważył się, mimo początkowych oporów Kolegium Kardynalskiego, przeprowadzić milenijny "rachunek sumienia" Kościoła, czego nie uczynił przed nim żaden współczesny papież.

W przededniu Drugiego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, którego obchody, zorganizowane z inicjatywy papieża przejdą do historii Kościoła, prosił o przebaczenie za akty przemocy popełniane w imieniu Krzyża, z winy sług Kościoła i wiernych w wyprawach krzyżowych, podczas konkwisty; popełnione przez Świętą Inkwizycję, podczas kontrreformacji, wobec braci prawosławnych.

Gest papieża przy jerozolimskiej Ścianie Płaczu, w której szparę włożył kartkę ze słowami żalu za przewinienia chrześcijan wobec Żydów, nie ma precedensu.

Papież Jan Paweł II, potępiając wszelki terroryzm, konsekwentnie przeciwstawiał się stosowaniu metod walki ze złem, narażających na cierpienia przede wszystkim społeczeństwa, bezbronną ludność. Dlatego uparcie domagał się zniesienia blokad gospodarczych - blokady wobec Iraku, embarga wobec Kuby.

Biograf papieża, włoski publicysta i pisarz, jedyny który towarzyszył papieżowi we wszystkich, ponad dziewięćdziesięciu zagranicznych podróżach, Luigi Accattoli, wydobył na światło dzienne nieznany fakt. Opowiedział niedawno o liście wysłanym przez papieża w marcu 1981 r. do Leonida Breżniewa. Listu tego nigdy nie opublikowano, jest głęboko schowany w Archiwach Watykańskich. Papież ostrzegał w nim Breżniewa przed zbrojną interwencją w Polsce. Powoływał się przy tym na Kartę Końcową z Helsinek, której sygnatariuszami byli zarówno ZSRR, jak Stolica Apostolska.

Ojciec Święty - powiedział dobrze poinformowany prałat z kurii rzymskiej - był wtedy tak zdeterminowany, iż obawiano się, że gdyby groźba moskiewskiej inwazji miała się zmaterializować, gotów był natychmiast udać się osobiście do Ojczyzny.

Na następnym etapie historii, gdy w ZSRR zaczęła się gorbaczowowska "pierestrojka", Jan Paweł II dwukrotnie przyjmował w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, którego - według ówczesnego watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Agostino Casaroliego - uważał za "człowieka, który odegrał pierwszorzędną rolę w doprowadzeniu do zmiany kursu historii świata".

Zamknięty został rozdział komunizmu, ale "interwencjonizm" jest nadal charakterystyczny dla obecnego pontyfikatu - napisał watykański korespondent AFP Bruno Bartoloni, jeden z najbardziej wnikliwych jego kronikarzy. Papież nie pozostaje bowiem obojętny wobec żadnego dramatu świata, czy to będzie Runada, czy eksploatacja dzieci w Brazylii, czy też los nienarodzonych.

Włoski jezuita Gianpaolo Salvini, redaktor naczelny prestiżowego dwutygodnika, wydawanego przez ten zakon, "Civilta Cattolica", podziwia papieża za to, że "potrafił przeciwstawić się modom" i miał odwagę "narazić się zachodnim intelektualistom". Wbrew rozpowszechnionym poglądom nie zgadza się on bowiem, aby wiarę traktować jako sprawę wyłącznie osobistą. Dlaczego? Ponieważ chce, aby wpływała na moralność publiczną - odpowiada Salvini.

Po drugie - dodaje redaktor naczelny "Civilta Cattolica" - jako jedyny ze współczesnych przywódców, po upadku państw socjalistycznych, powołuje się na pewne pozytywne ich doświadczenia, zwłaszcza w sferze socjalnej.

Co więcej, papież, który bardziej niż którykolwiek z poprzedników rozwinął w swych encyklikach naukę społeczną Kościoła, dociera ze swym nauczaniem do całego świata, ponieważ po mistrzowsku opanował sztukę posługiwania się nowoczesnymi mediami; nie musi korzystać z niczyjego pośrednictwa i osobiście dotarł w podróżach do najodleglejszych zakątków świata.

Suma bitew stoczonych w imię chrześcijańskiej moralności i etyki, zarówno tych wygranych, jak i przegranych, składa się na wielkość pontyfikatu "polskiego papieża."

Mirosław Ikonowicz (PAP)

Poprawiony (poniedziałek, 04 kwietnia 2005 14:10)

 
dane dostarcza: remontuj .pl
dane dostarcza: niania .pl
Sobota,
26 Maj 2018
Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
AddThis Social Bookmark Button
Komunikacja
Współpraca medialna:
Tygodnik Siedlecki
Podlasie24.pl
Życie Siedleckie
Ogloszeniowa
Przekaz 1% podatku

Statystyka wyświetleń strony od 28.12.2004:

Dziś:323
Wczoraj:1516
Ten tydzień:12092
Wszystkich:23568860