Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Start Wieści Z ostatnich dni Największe od lat ćwiczenia służb zakończone

Największe od lat ćwiczenia służb zakończone

Największe od lat ćwiczenia służb zakończone

Ponad 2 tys. zaangażowanych funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i granicznej, około 30 zróżnicowanych epizodów w scenariuszu – za nami największe od 40 lat ćwiczeń służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które rozegrały się na pograniczu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. W manewrach uczestniczył też Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W trakcie ćwiczeń Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki trzykrotnie zwoływał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego i wydał 2 zarządzenia dotyczące wprowadzenia stopnia alarmowego oraz powołania Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur w ramach zarządzania kryzysowego.

 Ćwiczenia były bardzo potrzebne. Wykazały profesjonalizm służb, ale również obszary, które wymagają udoskonalenia. Wstępne wypracowane przez nas rekomendacje dotyczą m.in. obiegu informacji oraz współpracy między służbami. Położyliśmy również nacisk na identyfikację luk proceduralnych – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W ramach ćwiczeń wojewoda zarządzeniem powołał Wojewódzki Sztab Operacyjny (WSO) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Jego zadaniem był monitoring sytuacji, koordynacja służb inspekcji i straży oraz analiza potencjalnych skutków zagrożeń dla obywateli. W skład WSO weszli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów oraz służb (policji, straży pożarnej, straży granicznej). Trzykrotnie zwoływano Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Posiedzenia odbywały się w Warszawie, a w trybie telekonferencji i wideokonferencji łączono się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu i Mobilnym Stanowiskiem Kierowania, uruchomionym przez urząd wojewódzki w Pionkach. Zarządzeniem wojewody wprowadzono też stopień alarmowy - najpierw ALFA, później BRAVO.  W ćwiczenie zaangażowane było również Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), które na co dzień zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z regionu w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim sformułowano już pierwsze rekomendacje po ćwiczeniu. Wskazano m.in. na konieczność poprawy obiegu informacji w ramach urzędu. Zarekomendowano też większe zaangażowanie samorządów i podległych im służb w proces zarządzania kryzysowego. Zwrócono również uwagę na korzyści z włączenia organizacji pozarządowych, które wspierałyby administrację w różnych fazach zarządzania kryzysowego.

Podczas ćwiczeń sprawdzane były scenariusze dotyczące masowego napływu cudzoziemców na terytorium RP, m.in. nielegalnego przekroczenia granicy, wypadku z udziałem cudzoziemców i awaryjnego lądowania śmigłowca.  Wspólnym motywem wszystkich epizodów był udział cudzoziemców. W trakcie działań weryfikowana była koordynacja służb, kwestie łączności i logistyki. Sprawdzono też przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach - od podejmowania do realizacji decyzji.

Oprócz służb MSW w manewrach udział wzięło również około tysiąca żołnierzy oraz cztery wojskowe statki powietrzne: dwa myśliwce MiG-29, samolot transportowy CASA C-295 i śmigłowiec W-3. Siły zbrojne uczestniczyły m.in. w elementach poszukiwania i ratownictwa lotniczego, a także przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz lądu. Ćwiczenia trwały od 23 do 25 kwietnia 2014 roku (do piątku).

Wojewoda jest organem zarządzania kryzysowego w województwie. Jego podmiotem opiniodawczo – doradczym jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniach WZZK podczas ćwiczeń udział wzięli: mazowiecki komendant wojewódzki policji, mazowiecki komendant wojewódzki PSP, komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz dyrektorzy MUW: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zdrowia, Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Informacja Prasowa

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego

 
dane dostarcza: remontuj .pl
dane dostarcza: niania .pl
Środa,
23 Październik 2019
Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna
AddThis Social Bookmark Button
Komunikacja
Współpraca medialna:
Tygodnik Siedlecki
Podlasie24.pl
Życie Siedleckie
Ogloszeniowa
Przekaz 1% podatku

Statystyka wyświetleń strony od 28.12.2004:

Dziś:5154
Wczoraj:6606
Ten tydzień:18394
Wszystkich:25957622