Spotkanie wojewody mazowieckiego z samorządowcami

Spotkanie wojewody mazowieckiego z samorządowcami

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego i numeru alarmowego 112 oraz rola nadzoru prawnego nad samorządem - to główne tematy poruszone przez wojewodę Jacka Kozłowskiego podczas wizyty w Siedlcach. W trakcie spotkania podpisano także umowy na inwestycje drogowe w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” oraz przekazano promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

CPR i numer 112. Głównymi zaletami wprowadzenia nowego systemu powiadamiania ratunkowego jest gwarancja dodzwonienia się na nr 112 oraz skrócenie średniego czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia do 12 sekund. Centra Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce pełnią również ważną rolę selekcji połączeń zbędnych, pomyłkowych i fałszywych. Tylko w styczniu tego roku CPR w Radomiu odebrało ponad 100 tys. zgłoszeń, natomiast niecałe 20 tys. z nich wymagało reakcji, czyli skierowania do odpowiedniej służby (policji, straży pożarnej lub ratownictwa medycznego). Statystyki pokazują, że ok. 70-80 proc. zgłoszeń jest fałszywych lub nieuzasadnionych.

Na Mazowszu działają dwa Centra Powiadamiania Ratunkowego - w Radomiu i Warszawie, w których pracuje łącznie 111 operatorów. Odbierają oni średnio 3200 (CPR w Warszawie) i 3700 (CPR w Radomiu) zgłoszeń na dobę. Po rozbudowie z 2013 roku, radomski obiekt stał się największym w Polsce i w przyszłości będzie pełnił wiodącą funkcję. Do jego zadań będzie należało przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych (w przypadku problemów centrów w innych województwach) i nadmiarowych z całej Polski (gdy wszyscy operatorzy będą zajęci, po 90 sekundach oczekiwania system automatycznie przełączy rozmowę). Docelowo CPR-y będą także przyjmować zgłoszenia z telefonów 997, 998 i 999.

Nadzór prawny. W ramach nadzoru prawnego nad samorządami w latach 2008-2013 wojewoda sprawdził ponad 151 tys. uchwał (21,5 tys. z regionu siedleckiego) oraz wydał 1375 rozstrzygnięć nadzorczych i 882 wskazania nadzorcze (odpowiednio 177 i 31 dotyczyło regionu siedleckiego). Wydział Prawny urzędu wojewódzkiego wspiera działalność uchwałodawczą samorządów poprzez m.in.: konsultowanie projektów uchwał, porady telefoniczne i mailowe dotyczące wątpliwości prawnych, ogłaszanie stanowisk urzędu wojewódzkiego w trudnych sprawach oraz przygotowywanie orzeczeń nadzorczych z uzasadnieniami zawierającymi walory edukacyjne. Ponadto, przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu np. planowania przestrzennego, czy też wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i promesy. Podczas spotkania z samorządowcami z regionu siedleckiego podpisano trzy umowy na realizację projektów drogowych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Dofinansowanie otrzymały wnioski dotyczące dróg w powiecie siedleckim (Dąbrowa - Niemojki), sokołowskim (2,5-kilometrowy odcinek drogi nr 3906W) oraz w gminie Łaskarzew (przebudowa drogi nr 130621W w miejscowości Lipniki). W sumie w regionie siedleckim zmodernizowanych zostanie 10,3 km dróg za ponad 7,6 mln zł, a rządowa dotacja wyniesie 3,8 mln zł. Wojewoda przekazał również promesy przeznaczone na remonty i odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. 465 tys. zł otrzymały: gmina Łaskarzew (65 tys. zł) na przebudowę ul. Klonowej oraz powiat Łosicki (400 tys. zł) na remont drogi powiatowej Zakrze – Dzięcioły. W ubiegłym roku na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, wyrządzonych przez klęski żywiołowe, mazowieckim samorządom przekazano prawie 21 mln złotych.

Informacja Prasowa

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego